Windmills in landscape
Quality

Quality and REACH

Nařízení REACH (EC) č. 1907/2006 vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.

Evropská agentura pro chemické látky zveřejňuje seznam látek vzbuzující mimořádné obavy (SVHCs), podhléhajících povolení. Tento seznam je pravidelně aktualizován.

Pokud potřebujete vice informací ohledně REACH, kontaktuje prosím e-mail

Směrnice RoHS

Evropská směrnice RoHS (2011/65/EU) a evropská směrnice o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/EC) omezují obsah některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a ve vozidlech.

Pokud potřebujete potvrzení RoHS nebo ELV (vozidla s ukončenou živostností), kontaktujte prosím e-mail